Het bestuur bestaat dit jaar uit:

Voorzitter: 
                                  Anita Bandell-Zomers
                                  (06 – 40 05 96 77)

Vice-Voorzitter:
                                  Natasja van Bakel
                                  (06 – 83 71 72 57)

Secretaris: 
                                  Erik Bandell
                                  (06 – 10 92 23 81)

Penningmeester:
                                  Linda van Kaauwen

Algemeen Lid:
                                  Louis Schuijlenburch

Algemeen Lid:
                                  Patrick van Kreij

Algemeen Lid:
                                  Jan de Jong