Met betrekking tot de Slabroekse Zomer Fundag volgt hieronder voor de groepen 6-7-8 aanvullende informatie:

Speurtocht:
Tussen 20:00 en 20:30 uur start de speurtocht; u hoeft als ouder niet mee te lopen maar het mag wel.
Vanaf 21:00 uur komen de kinderen terug van de speurtocht en dienen dan ook meteen door de ouders mee naar huis genomen te worden. De ophalende ouders worden dus om 21:00 uur op het veld verwacht en nemen na binnenkomst hun kinderen direct mee naar huis.

Spooktocht:
De spooktocht start vanaf 20:45 uur.
Omdat deze tocht als spannend kan worden ervaren, wordt verwacht dat ouders meelopen. Hierbij hanteren we 1 ouder per 2 kinderen. Ook hierbij geldt dat als de kinderen terugkomen van de spooktocht zij direct met de meelopende ouder naar huis gaan.

Op deze manier willen we voorkomen dat er teveel volwassenen op hetzelfde moment aanwezig zijn, zodat we er een veilige en onvergetelijke avond van kunnen maken.
Als laatste willen wij u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen én dat de volwassenen onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.