08.00 – 09.00 uur       Leidingontbijt
09:00 – 09.15 uur       Alle leiding aanwezig
09.15 – 09.30 uur       Dag uitleg voor 1 leiding per groep
09.30 – 09.45 uur       Inschrijven deelnemende kinderen                          
09.45 – 10.00 uur       Dagopening
10.00 – 11.30 uur       Boevenjacht    
11.30 – 12.00 uur       Hutten afbreken + Ranja      
12.00 – 12.30 uur       Snel sneller snelst
12.30 – 13.00 uur       Lunchpauze
13.00 – 14.00 uur       Dagafsluiting

NB: Aangegeven tijden zijn richttijden. De spelencommissie kan hiervan afwijken. Bij de spelencommissie van 4-5 plannen we vaak geen algemene drinkpauze in. We nemen de ranja mee de bossen in tijdens de spellen, zodat de kinderen naar behoefte kunnen drinken. Het is verstandig de bekers van de kinderen mee naar het bos te nemen.

09.00 – 09.15 uur     
Leiding aanwezig
Vanaf 09.00 uur is de (hulp)leiding welkom op het Slabroekterrein en vanaf 09.15 uur is er voor de (hulp)leiding koffie en thee verkrijgbaar bij de staftent.

09.15 – 09.30 uur     
Uitleg aan de “hoofd” leiding over het verloop van de dag.
Elke dag wordt 1 leider van elke groep door de spelencommissie aangewezen als ‘hoofdleider’. Deze persoon draagt een hesje als herkenningspunt voor ouders. Deze persoon krijgt elke ochtend uitleg over alle spellen die op die dag gespeeld gaan worden.

09.30 – 09.45 uur     
Inschrijven deelnemende kinderen
Dit jaar zijn de groepjes weer ingedeeld en zal de inschrijving dus verlopen zoals vorig jaar. De hoofdleider staat bij de flat en krijgt om exact half 10 de inschrijflijst. Als een kind aanwezig is, wordt bij de juiste dag achter de naam van het kind een ‘X’ gezet. Als ouders nog bijzonderheden te melden hebben, is daar ruimte voor. De groepslijsten lever je vóór de dagopening in bij een spelencommissielid. Snel na de dagopening krijg je een kopie van de lijst terug.

Mochten jullie tot aan de dagopening nog leuke korte spelletjes met de kinderen willen doen, dan staat er voor jullie een ton klaar met spelbeschrijvingen, uitleg en materiaal.

09.45 – 10.00 uur     
Dagopening
Als we opgeroepen worden, gaan we dansend met een eigen opkomsttune naar het hoofdpodium.

10:00 – 11:30 uur         
Boevenjacht
In het bos staan 12 boeven, die de kinderen moeten vinden. Bij elke boef krijgt een kind een streepje op zijn kaartje. Een vol kaartje? Inleveren bij de leiding, krijgt het kind een nieuw kaartje en gaat het bos weer in. We hebben 4 verschillende kaarten met daarop 6 boeven. Deel deze kaartjes willekeurig uit en hebben ze een kaart vol, wordt deze ingeleverd bij de leiding en krijgen ze een nieuwe.

11.30 – 12.00 uur     
Hutten afbreken  + ranja
We hebben van de week zulke mooie hutten gemaakt, maar helaas moeten deze schuilplaatsen weer afgebroken worden, anders is de kans groot dat de schurken ons vinden. Helpen jullie ons mee?

12.00 – 12.30 uur     
Snel sneller snelst
Door middel van allerlei verschillende manieren van lopen, kruipen ect. gaan we kijken welk groepje het beste en snelste is om de overkant te halen.

De kinderen gaan per groepje in één rij staan bij de pion. Van ieder groepje gaat één leiding aan de andere kant van het veld staan om te tellen hoeveel kinderen van hun groepje als eerste aan de overkant is. Eén van de spelencommissieleden zal steeds bepalen hoeveel kinderen een bepaald onderdeel gaan doen. En zal ook uitleggen op wat voor manier zij naar de overkant moeten. Op het startsein rennen, huppelen, kruipen enz. naar de overkant, wie als eerste de finish weet te halen wint een punt voor zijn/haar groepje.

12.30 – 13.00 uur     
Lunchpauze
Jullie gaan eten op veld 3. Tijdens deze pauze kan er extra ranja worden gehaald bij de ranja tent.

13:00 – 14.00 uur                  
Dagafsluiting
Als we worden opgeroepen, gaan we met onze eigen tune en dansje naar het podium toe en wordt de dag afgesloten. Na de afsluiting gaan alle kinderen terug naar hun flat, waar ze wachten op hun ouders.