Programma maandag

10.15 – 11.45 uur Knutsel-karavaan

Zorgen jullie er voor dat het “magische’ terrein met jullie hobbithuisjes waar jullie deze week verblijven wordt omgetoverd naar iets “wonderlijks”. Gebruik jullie fantasie om jullie eigen hobbithuisje te pimpen. Hiervoor krijg je attributen zoals touw, zaag en zeil. De rest van benodigdheden kun je wellicht uit het bos van de grond halen (geen takken afbreken en mos plukken). De openingsdans wordt tussendoor per 2 groepen aangeleerd op de tune …..

11.45 – 12.45 uur Knock-out

Deze knock-out show is er om alle leiding goed te leren kennen. Hoe goed kan de leiding zijn krachten gebruiken? Wie is het meest behendig in het ontwijken van de krachten van de tegenstander? Wie kan het beste klimmen en klauteren of is het slimst en behendigst? Op deze vragen en meer gaan we 4 antwoord krijgen in deze onderlinge strijd. Er zijn twee vakken met daartussen een touw dat, nadat alle kinderen hun favoriet hebben gekozen, door de leiding strak wordt getrokken. De leiding neemt het tegen elkaar op in verschillende spellen. Wie is de beste en wie bluft alleen maar. De kinderen krijgen een strookje met 10 punten daarop, elke keer als ze het fout hebben, wordt het strookje korter. Als je het strookje van een kind hebt afgescheurd gaat deze naar het andere vak. De groep, die de meeste punten overhoudt, wint.

12.45 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.30 uur Stratego VWS

Iedere groep krijgt een gelijke stapel met kaartjes van een jager, een paddenstoel en een centaur in hun eigen kleur. Ieder kind krijgt een willekeurig kaartje van de leiding en gaat het bos is. De kinderen rennen met hun kaartje door het bos en tikken een ander kind. De kaartjes worden onderling vergeleken. Het kind dat verliest geeft het eigen kaartje aan het andere kind. De winnaar brengt het gewonnen kaartje meteen naar de leiding, de verliezer gaat een nieuw kaartje halen bij de leiding. Bij gelijke kaartjes wordt er geruild en gaan de kinderen naar de leiding om het kaartje in te leveren.
– De paddenstoel is giftig, hij verslaat de jager (die wordt ziek van het eten van de giftige paddenstoel).
– De jager schiet op levende wezens en verslaat dus de centaur.
– De centaur eet graag planten en paddenstoelen, hij wordt hier groot en sterk van.

14.30 – 15.45 uur Havenspel

In een afgebakend stuk bos zitten een achttal leiding, zij zijn de leveranciers. De kinderen krijgen de opdracht om diverse spullen in de juiste volgorde op te halen, zonder getikt te worden. Er zijn zowel makkelijke routes waarbij bijvoorbeeld maar 2 havens bezocht hoeven te worden, maar ook moeilijkere missies met bijv. 5 havens. 

15.45 – 16.00 uur Dagafsluiting

Met onze tune gaan de kinderen al “strijdend” naar het hoofdpodium. Na de dagafsluiting gaat iedereen terug naar het eigen terrein en daar worden de kinderen opgehaald door hun ouders. Zorgen jullie ervoor dat het terrein opgeruimd is (ook dit levert punten op) en dat je de ‘tips en tops’-lijst in je eigen brievenbus stopt? Ook de gewonnen en overgebleven kaartjes worden in de brievenbus ingeleverd. De spelencommissie verzamelt deze aan het einde van de dag en werkt het scorebord bij.


Programma dinsdag

10.00 – 11.30 uur Hutten bouwen

In de avonduren wordt er een spannende tocht gelopen… Durf jij het ook aan?? Bouw met je groep een schuilhut voor de wonderlijke durfallen van vanavond. Welke schuilhut wordt het mooist? En in welke schuilhut kunnen de durfallen het best op schuilen voor de tegenstander?

11.30 – 12.30 uur Escape spel, deel 1

In dit spel zul je door middel van diverse puzzels, spelletjes en raadsels een uitweg zien te vinden. Kan jij goed puzzelen, raadesels oplossen en verbanden leggen? Kan jij goed samenwerken? Durf jij de uitdaging aan te gaan… dan ben je met jouw groepje wellicht het snelst bij de uiteindelijke ontsnapping.

12.30 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 14.00 uur Escape spel, deel 2

14.00 – 15.45 uur Handelspel

In de bossen lopen 4 hobbits rond, zij verkopen verschillende producten die kunnen bijdragen aan jouw eigen heldendaden. De prijzen verschillen nogal en zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld: één held verkoopt potjes met bepaalde stoffen, bijv vuurstenen, als we beginnen heeft hij/zij 80 potjes, die kosten dan 1 munt. Naarmate er meer verkocht zijn, gaat de prijs omhoog, dus op het moment dat de held minder dan 60 potjes heeft, wordt de prijs 2 munten, bij minder dan 40 potjes 3 munten en bij minder dan 20 potjes 4 munten. Een andere held verkoopt “ijskanonnnen” en geen potjes “vuurstenen”. Jij kunt de held jouw potje “vuurstenen” verkopen. De held betaalt hier 4 munten voor zolang hij/zij minder dan 20 potjes bezit, 3 munten als het er minder dan 40 zijn, 2 munten als het er minder dan 60 zijn en 1 munt als het er meer dan 60 zijn. Voor de kinderen is het dus zaak goedkoop in te kopen en met winst te verkopen.

Midden in het bos is een bank, daar kun je je munten naar toebrengen. Dit mag als je meer dan 5 munten op zak hebt. Je team krijgt dan één punt per 5 munten, die op de rekening van jouw groep komt. Van elke 5 munten, ontvang je weer 2 munten terug, zodat je kunt blijven spelen.

Let op: als je meer dan 2 munten hebt, kun je beroofd worden door een groep slechteriken. Bij een overval moet je al je munten laten zien en zal de schurk jou 2 munten laten houden. De slechteriken mogen fouilleren, als blijkt dat je munten achter houdt, mogen ze alles op 1 munt na afpakken. Slechteriken zijn ook koerier en brengen munten van de bank naar de hobbits.

Naast de bank is een snoepwinkel gevestigd. Voor de kinderen de keuze met de munten iets lekkers voor zichzelf te kopen of sparen voor punten voor de groep. De groep die aan het einde van het spel de meeste munten op de bank heeft staan, wint.

15.45 – 16.00 uur Dagafsluiting

Op onze tune gaan de kinderen “strijdend” mythische wezens naar het hoofdpodium. Na de dagafsluiting gaat iedereen terug het eigen terrein en daar worden de kinderen opgehaald door hun ouders. Zorgen jullie ervoor dat het terrein leeg is (ook dit levert punten op) en dat je de ‘tips en tops’-lijst in de brievenbus stopt? Ook de gewonnen en overgebleven kaartjes worden in de brievenbus ingeleverd. De spelencommissie verzamelt deze aan het einde van de dag en werkt het scorebord bij.

19.30 – 22.00 uur Spooktocht

In de avonduren gaan we….


Programma donderdag

10.00 – 12.00 uur Stratego klassiek

Elke groep heeft een stapel kaartjes met allerlei verschillende monsters. De monsters zijn op volgorde van hoog naar laag: Ghosty > Scary > Screamy > Grisley > Crazy > Grumpy > Hairy > Blindy > Spooky.

Maar er is een uitzondering in het spel, namelijk; het watermonster wint van iedereen behalve van Ghosty (die kan namelijk geen water drinken en wordt dus weggespoeld door de “regen”).

Probeer samen met je groepje een zo goed mogelijke techniek te bepalen, om zo veel mogelijk kaartjes te winnen. Als je iemand hebt getikt kijken jullie samen naar welk kaartje jullie hebben. Diegene met het hoogste kaartje wint, op de uitzondering na, en krijgt het kaartje van de verliezer. Als je hetzelfde kaartje hebt als diegene die je getikt hebt ruil je het kaartje. Belangrijke spelregel: Ieder kind mag maar met één kaartje in het spel zijn. Dus als je een kaartje van iemand anders hebt 15 gewonnen breng je deze eerst terug naar de leiding, voordat je weer verder gaat met tikken.

12.00 – 12.30 uur Lunchen

12.30 – 14.30 uur Spellenmix

De begeleiders hebben verschillende kaarten met daarop gemixte dieren. Deze dieren hebben allemaal verschillende oren, voeten, staart, bek enz. enz. De kinderen kunnen deze “lichaamsdelen” (puzzelstukjes) verdienen door in het bos tegen elkaar te strijden.

Verspreid in het bos staan 30 verschillende korte spellen, bij elk spel staat een begeleider. Bij elk spel kunnen de kinderen van 678 tegen elkaar strijden, bij winst krijgen ze een willekeurig deel van een magisch dier. Er zijn 8 verschillende magische dieren kaarten met daarop 6 delen van het magische dier. De gewonnen puzzelstukjes kunnen ze bij de leiding inleveren, die dan probeert de kaarten van de gemixte dieren vol te puzzelen. Elke volle kaart levert punten op. Welke groep levert de meeste volle kaarten in?

Let op: dit spel wordt tegelijk met de kinderen van spelencommissie 4-5 gespeeld. Kinderen van groep 6-7-8 strijden tegen elkaar en de kinderen van 4-5 tegen elkaar. De groep/ spelencommissie is te herkennen aan de kleur kaart die ze bij zich dragen.

14.30 – 15.45 uur Hobbit-jacht

De kinderen gaan op zoek naar de plaatsen waar de hobbits zich verstoppen. In het bos zitten 12 “hobbits” verspreid. De kinderen krijgen ieder een kaartje met daarop 12 hobbits. Ze moeten als eerste post de hobbit links boven vinden en dan de hobbit die (horizontaal of verticaal) aansluit aan een eerder gevonden hobbit. Bij elke hobbit wordt het kaartje afgetekend. Welke groep vindt de meeste hobbits en kan de meeste volle kaarten inleveren?

15.45 – 16.00 uur Dagafsluiting

Op onze tune van….. gaan de kinderen op mysterieuze wijze naar het hoofdpodium. Na de dagafsluiting gaat iedereen terug naar het eigen terrein en daar worden de kinderen opgehaald door hun ouders. Zorgen jullie dat het terrein leeg is (ook dit levert punten op) en dat je de ‘tips en tops’-lijst in de brievenbus”stopt. Ook de gewonnen en overgebleven kaartjes worden in de brievenbus ingeleverd. De spelencommissie verzamelt deze aan het einde van de dag en werkt het scorebord bij.


Programma vrijdag

10.00 – 12.15 uur Vossenjacht

Dit spel spelen we samen met de kinderen van groep 4-5. In een goed af te bakenen stuk bos hebben zich een aantal leiding verstopt. Ze hebben zich verkleed als hobbits of boeven zodanig dat ze opvallen, maar toch ook niet te veel. De kinderen gaan in groepjes of individueel op zoek naar deze vossen. De kinderen van 4-5 krijgen een kaartje mee, bij elke vos krijgt het kind een streepje op zijn kaartje. Een vol kaartje? -> inleveren bij je leiding en krijgt het kind een nieuw kaartje en gaat het bos weer in. We hebben 2 verschillende kaartjes met daarop 6 boeven. De kinderen van 6-7-8 krijgen waarschijnlijk een puzzelkaart mee. Het is voor hen dus van belang dat zij de juiste vos als eerste treffen. Middels vragen en antwoorden komen ze achter de clue van een bepaald vraagstuk…. Wie lost de puzzel op?

12.15 – 13.00 uur Lunchen en de Prijsuitreiking

13.00 – 14.00 uur Weekafsluiting

Deze week wordt op spectaculaire wijze afgesloten door niemand minder dan jullie eigen spelencommissieleden en met hulp van jullie groepsleiding. Komt dat zien, komt dat zien!