Het bestuur bestaat dit jaar uit:

Voorzitster: 
                                  Anita Bandell-Zomers
                                  (06 – 40 05 96 77)

Vice-Voorzitster:
                                  Natasja van Bakel
                                  (06 – 83 71 72 57)

Secretaris: 
                                  Erik Bandell
                                  (06 – 10 92 23 81)

Penningmeester:
                                  Linda van Kaauwen
                                  (06 – 54 35 60 04)

Algemeen Lid:
                                  Louis Schuijlenburch
                                  (0413 – 26 47 17)

Algemeen Lid:
                                  Patrick van Kreij
                                  (06 – 26 88 75 34)

Algemeen Lid:
                                  Jan de Jong
                                  (06 – 53 99 58 07)