Het bestuur bestaat dit jaar uit:

Voorzitster: Anita Bandell-Zomers
Vice-Voorzitster: Natasja van Bakel
Secretaris: Erik Bandell
Penningmeester: Linda van Kauwen
Algemeen Lid: Louis Schuijlenburch
Algemeen Lid: Patrick van Kraij